#125 - Białoruś

    Po długiej przerwie dostałam pocztówkę z Mińska.  Pocztówka przedstawia  Plac Przydworcowy  w Mińsku, przylegający do głównego dworca kolejowego.Plac ma kształt prostokąta o dłuższym boku wzdłuż ul. Bobrujskiej. 
Nazywany jest placem trzech dworców, gdyż znajdują się na nim dworce kolejowe – dalekobieżny i podmiejski oraz Centralny Dworzec Autobusowy. Znajduje się tam zespół budynków wzniesionych jako reprezentacyjny wjazd do miasta. 
Dwie jedenastopiętrowe wieże umieszczone na rogach symetrycznie rozmieszczonych, pięciopiętrowych domów mieszkalnych, tworzą "Wrota miasta". 
Budynki zbudowano w stylu stalinowskiego socrealizmu według projektu leningradzkiego architekta Borysa Rubanienki. Na jednej z wież zainstalowany jest największy na Białorusi zegar, którego średnica tarczy wynosi ponad 3,5 m. Zegar zbudowano na przełomie XIX i XX w. w Niemczech i na Białoruś trafił po drugiej wojnie światowej jako trofeum wojenne. Na drugiej wieży, w analogicznym miejscu znajduje się godło Białoruskiej SRR.


Znaczek:

Distance: 124 km (77 miles)
Travel time: 38 days
 http://www.postcrossing.com/postcards/BY-950025

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.